Locatie en informatie

Locatie: Buurthuis De Brulboei
Kanaalstraat 166
1975 BJ IJmuiden
Telefoon: 0255 510652
Kosten: € 5,00 (per keer)

ZoMiPo

Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur

Kaarten à € 5,00 ( incl. consumptie) aan de zaal

Vervoer € 3,00 te reserveren bij De Brulboei, tel: 0255-510652