Locatie en informatie

Locatie: Seniorencentrum Zeewijk
Zeewijkplein 260
1974 PL IJmuiden
Kosten: € 86,00 (totaalprijs)

Bewegen is goed voor lijf en leden! Met name als het om ouderen gaat en ‘de botten wat stroever worden’, is regelmatig bewegen belangrijk om het lichaam zo soepel mogelijk te houden. Bij ‘Meer Bewegen Voor Ouderen’, in de volksmond ook wel MBVO geheten, worden gymoefeningen speciaal gericht op ouderen gedaan, onder deskundige begeleiding van een docente.