Locatie en informatie

Locatie: Jongerencentrum de Branding
Planetenweg 338
1974 BP IJmuiden
Telefoon: 0255 – 548 548
Datum: dinsdag 17 oktober 2023
Tijd: 19:00 uur - 21:00 uur