Locatie en informatie

Locatie: Seniorencentrum Zeewijk
Zeewijkplein 260
1974 PL IJmuiden
Telefoon: 0255 – 548 548
Datum: dinsdag 7 november 2023
Tijd: 13:00 uur - 17:00 uur