Locatie en informatie

Locatie: Seniorencentrum Zeewijk
Zeewijkplein 260
1974 PL IJmuiden
Telefoon: 0255 – 548 548
Datum: dinsdag 10 oktober 2023
Tijd: 09:00 uur - 12:00 uur