Home / Algemene voorwaarden cursussen & activiteiten

Algemene voorwaarden cursussen & activiteiten

ALGEMENE  INSCHRIJVING- EN BETALINGSVOORWAARDEN  VOOR  ACTIVITEITEN VAN STICHTING WELZIJN VELSEN.

 

Inschrijving

 • Voor alle activiteiten kunt u zich inschrijven aan de balie van het betreffende buurtcentrum waar de activiteit gehouden wordt. Voor de beweegactiviteiten (Seniorenfit, yoga, e.d.) kunt u zich ook inschrijven met het online-inschrijfformulier dat bij de activiteit getoond wordt op deze website.
 • Heeft u al in het afgelopen seizoen deelgenomen aan een activiteit en wilt u deze activiteit vervolgen, dan dient u zich opnieuw inschrijven. Voor elke activiteit graag een apart formulier.
 • U bent verplicht de inschrijving- en betalingsvoorwaarden na te komen, als u de inschrijving ondertekent. Dit geldt ook, als zich online inschrijft via de website van de Stichting.
  Met het zetten van uw handtekening verplicht u zich tot deelname.
 • Bij onvoldoende deelnemers gaat de activiteit niet door.
 • Deelname aan de activiteiten geschiedt op eigen risico en u bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Betaling

 • U betaalt bij de desbetreffende docent of activiteit, behalve als het gaat om beweegactiviteiten.
 • Bij beweegactiviteiten (Seniorenfit, Yoga, e.d.) bestaat deze mogelijkheid niet. Bij beweegactiviteiten heeft u twee keuzes:
  • U kunt op het inschrijfformulier bij beweegactiviteiten (ook online) aangeven of u het bedrag automatisch wil laten incasseren d.m.v. een incasso. In dat geval dient u ook de machtiging (het onderste deel van het inschrijfformulier) in te vullen en te ondertekenen. Het incasseren gebeurt altijd in 2 delen: de eerste incasso vindt plaats in september, de tweede in februari; óf
  • U kunt ervoor kiezen om van ons een factuur te ontvangen. Let op: deze factuur is dan voor het gehele bedrag in één keer.
 • Wanneer een activiteit niet van start gaat, wordt er niets van uw rekening afgeschreven.

Afzeggen en opzeggen

 • Voor beweegactiviteiten kunt u afzeggen tot 14 dagen vóór aanvang, door u schriftelijk af te melden bij:
  Stichting Welzijn Velsen,
  Dinkgrevelaan 17,
  2071 BP Santpoort-Noord.
  U kunt ook een e-mail sturen naar info@welzijnvelsen.nl.
 • U kunt tussentijds opzeggen per 1 februari, uitsluitend wanneer  u  dit vóór 1 januari aan ons hebt doorgegeven.
  Dit kan  op hierboven genoemde wijze. Bij beweegactiviteiten vindt de incasso van februari dan niet plaats.
  Na 1 januari wordt er alleen nog in uitzonderlijke situaties  activiteitengeld gerestitueerd.
 • Alle overige activiteiten kunt u afzeggen bij de docent.

Voor meer informatie & contact: info@welzijnvelsen.nl of bij de diverse accommodaties van Stichting Welzijn Velsen.