Home / Organisatie

Organisatie

anbi-logo-300x235Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
STICHTING WELZIJN VELSEN

RSIN/Fiscaal nr: 008274708
KvK nummer: 41224975
Oprichting/statuten: 15 december 1988

Postadres: Postbus 142
Postcode: 1970 AC
Plaats: IJmuiden

Bezoekadres: Planetenweg 338 1974 BP  IJmuiden
Telefoon: 0255-548548
Email: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

Contactpersoon: Mevrouw R. Azarkan, bestuurder

Doelstelling
Stichting Welzijn Velsen is gevestigd te Velsen en is een lokale professionele organisatie voor sociale vraagstukken. Het doel hiervan is het welbevinden van de Velsense burger. Binden & verbinden, stimuleren eigen kracht, participatie en ontwikkeling zijn de vier hoofdtaken van de stichting. Deze taken worden uitgevoerd middels ouderwerk, jongerenwerk, samenlevingsopbouw, opvoedingsondersteuning en peuterspeelzalen.

Documenten
inhoudelijk jaarverslag 2018
jaarstukken 2018

Beloningsbeleid
De leden van de Raad van Toezicht werken op vrijwillige basis.
Directeur en medewerkers worden beloond op basis van de CAO welzijn.

Raad van Toezicht
R. Tromp, voorzitter
V.G.A. Kellenaar,  vicevoorzitter
L.P.T. Stam, secretaris
H. Claassen, penningmeester