Activiteiten / Buurtcentrum de Spil / 1 december 2017

Bewonersbijeenkomst de Spil

Woensdagavond 29 november vond een bewonersbijeenkomst plaats in buurtcentrum de Spil over het huiskamerproject “de Drempel”. Het huiskamerproject is in september van start gegaan in de ruimte waar tot voor kort een peuterspeelzaal in zat. Dat riep nogal wat reacties en vragen van buurtbewoners op, waardoor de Stichting Welzijn Velsen deze bijeenkomst heeft georganiseerd om mensen persoonlijk te informeren en nauwer te betrekken bij het project. Naast zo’n tien buurtbewoners en vertegenwoordigers van wijkplatforms, waren de directeur en medewerkers van de Stichting Welzijn Velsen en vrijwilligers van het huiskamerproject aanwezig.

Marieke Rijk, manager agogische diensten van Stichting Welzijn Velsen, vertelde over de geschiedenis van de Drempel. Ruim twaalf jaar geleden is de Drempel opgezet in de Rivierenwijk in IJmuiden. Een project dat voorziet in een gezellige vaste plek waar mensen die daar behoefte aan hebben hun dagelijkse praatje, kop koffie, drankje en sigaretje met elkaar kunnen delen. Stichting Welzijn Velsen is vanaf het begin af aan bij de Drempel betrokken geweest, de afgelopen jaren vanaf de zijlijn want de mensen zelf hebben het project draaiend gehouden. De Drempel is een belangrijk project, dat vindt ook  de RIBW, een organisatie die professionele begeleiding biedt aan langdurig psychiatrische patiënten.

Aan het begin van de zomer werd duidelijk dat de locatie in de Rivierenwijk niet meer geschikt was en is de Drempel verhuisd naar buurtcentrum de Spil waar net een ruimte was vrijgekomen doordat de peuterspeelzaal er was vertrokken. “We hebben samen met de vrijwilligers in een redelijk snel tempo de ruimte van de peuterspeelzaal omgebouwd tot een plek waar de Drempel in gehuisvest kon worden.”zegt Marieke, “Ook de nodige vergunningen moesten worden aangevraagd. We waren daar zo op gefixeerd dat we de buurt onvoldoende hebben meegenomen in het traject. We steken dan ook absoluut hand in eigen boezem voor de vragen die zijn ontstaan.”

Het was een constructieve bijeenkomst, waar iedereen antwoord op zijn of haar vragen kreeg. Afgesproken is dat de bewoners middelen krijgen om de speeltoestellen die oorspronkelijk van de peuterspeelzaal waren en het speeltuintje als geheel te kunnen opknappen zodat de kinderen uit de buurt daar weer fijn kunnen spelen. Begin volgend jaar wordt een vervolgbijeenkomst gehouden.

 Bookmark and Share
Vorig bericht
Stoelgym iedere maandagmiddag in het Terras
Volgend bericht
Bereikbaarheid tijdens de feestdagen