Hulp bieden en vragen via sociale platforms zoals BUUV IJmond en heldnodig.nl

Om mensen in de IJmond met een hulpvraag en buurtgenoten die hen kunnen helpen samen te brengen is er Buuv IJmond. Nu ook met speciale aandacht voor coronahulp. Platform heldnodig.nl van Beverwijker Jan van Kampen wordt intussen landelijk steeds meer gevonden.

Het coronavirus heeft sociale gevolgen voor kwetsbare en eenzame Nederlanders. Met alle maatregelen van de overheid is de verwachting van de organsatie achter BUUV dat veel meer mensen in de problemen komen doordat ze geen boodschappen kunnen doen, geen eten kunnen bereiden, geen contact meer hebben met de buitenwereld, geen oppas hebben zodat zij mantelzorg kunnen verrichten of naar hun werk kunnen gaan (zoals in de zorg).

Buuv IJmond bestaat sinds maart 2014. Het is een zogenoemde buurtmarktplaats waarop vragers en aanbieders van kleine klussen en diensten elkaar kunnen vinden. Een project van Stichting Welzijn Velsen, Stichting Welzijn Beverwijk en Welschap Welzijn Heemskerk.

Buuv IJmond is dan ook vooral bedoeld als een manier waarop mensen elkaar ontmoeten. Uiteindelijk doel is het versterken van de sociale cohesie. Ofwel: buren, straat- en wijkgenoten moeten weer klaar staan voor elkaar. In 2019 waren er 1267 accounts actief op Buuv IJmond.

,,De hulpvraag en de behoefte aan steun in deze coronacrisis is een hot topic’’, zegt communicatieadviseur Waldo Bouwman van Stichting Welzijn Velsen. ,,Om Buuv bij zulke hulpvragen ook goed vindbaar te maken hebben wij het kopje coronahulp toegevoegd. Ook voor coronahulp is Buuv een veilig plaform voor buurtgenoten om elkaar te hulp te schieten. Gratis beschikbaar voor particulieren en organisaties.’

Heldnodig.nl

Op landelijk niveau rolde de Beverwijkse softwareontwikkelaar en kunstenaar Jan van Kampen het onlineplatform heldnodig.nl uit. Dat was anderhalve week geleden, in het weekeinde van de eerste verscherpte overheidsmaatregelen.

Intussen hebben meer dan vijfduizend mensen zich aangemeld om als held een ander uit de brand te helpen. Bijna driehonderd geslaagde matches tussen hulpvragers en helden zijn er teweeg gebracht door heldnodig.nl.

Daarbij niet alleen particulieren met een vraag, maar ook bedrijven. Zoals een supermarkt in Breda die door de vele ziekmeldingen zwaar onderbezet was geraakt. Via heldnodig.nl werden mensen gevonden die de gelederen daar gingen versterken zodat omwonenden weer boodschappen konden gaan doen.

Op deze manier werd ook een oppas voor het zoontje van drie van een zorgmedewerkster uit Almere gevonden; Werd een thuiswerkende kantoormedewerker in Haarlem aan een tijdelijke USB-oplader voor zijn laptop geholpen; En kreeg een 65-jarige Beverwijkse die in een risicogroep zit hulp bij het boodschappen doen.

Bron: Dagblad Kennemerland


Trefwoorden:  beverwijk buuv held nodig ijmond sociale cohesie stichting velsen welzijn

Bookmark and Share
Vorig bericht
BUUV: een veilig platform voor vraag en aanbod rond coronahulp in de IJmond
Volgend bericht
Noodopvang in de IJmond
Mogelijk ook interessant