Home / Kansen & Zo

Kansen & Zo

Kansen & Zo biedt een breed programma van inloop- en groepsactiviteiten zoals koken en mee-eten; wandelen;  tekenen en schilderen; oriëntatie IJmuiden;  zwerfvuil opruimen enz. Het volledig overzicht vindt u hieronder.

Inloopactiviteiten:

De inloopactiviteiten zoals wolcafé; tai chi en mee-eten zijn voor iedereen toegankelijk. Wel is het handig van te voren informatie op te vragen en voor het mee-eten moet u zich één dag van te voren opgeven. U kunt vier keer per week mee-eten in buurtcentrum De Spil voor € 4,- per keer.
De dames van het Wolcafé breien voor een goed doel Stichting babyhulp. Kom gewoon een keer kijken. Bij de wandelgroepen is het lekker bewegen in een gezellige groep. Startpunt is buurtcentrum De Spil.

Groepsactiviteiten:

De groepsactiviteiten bestaan uit een gevarieerd programma van maandag tot vrijdag. Zinvolle dagbesteding, die structuur geeft door de week heen. De groepsactiviteiten van Kansen & Zo zijn voor mensen met een afstand tot arbeid, vrijetijdsbesteding en sociale contacten. Er is geen toestemming nodig van een organisatie of gemeente. Een indicatie is niet noodzakelijk. Iedereen kan en mag meedoen als hij of zij past binnen het concept van Kansen & Zo.

Voor deelname aan deze activiteiten is een kennismakingsgesprek met Yvonne Roozekrans of Dirk Goedhart noodzakelijk via telefoonnummer  06 23802814. Zij onderzoeken met u welke activiteiten bij u passen en waar u vaardigheden kunt leren, die ook thuis van pas komen. Voorop staat dat u zich thuis voelt en plezier heeft bij de activiteit(en) waar uw interesse naar uitgaat.

Nieuw aan de werkwijze van Kansen & Zo is, dat twee vrijwilligers de activiteiten begeleiden. Indien nodig zijn Yvonne of Dirk altijd beschikbaar voor vragen. Heeft u belangstelling voor plezierig en interessant vrijwilligerswerk dan bent u bij Kansen & Zo aan het goede adres.  U kunt contact opnemen met Yvonne Roozekrans, één van de welzijnswerkers van Kansen & Zo.

Kansen &  Zo werkt nauw samen met partners uit de wijk zoals St. de Waerde; SIG; RIBW-Kam; Stichting de Linde; Philadelphia. Deze organisaties zijn ook op de werkvloer aanwezig. Daarnaast werken we samen met het Sociaal Wijkteam; woningbouw corporaties; Socius e.d.

Kansen & Zo zoekt actief samenwerking met lokale partners om zo de leefomgeving en het welzijn van de deelnemers te versterken.