Home / Stichting Welzijn Velsen

Stichting Welzijn Velsen


STICHTING WELZIJN VELSEN is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN/Fiscaal nr: 008274708
KvK nummer: 41224975
Oprichting/statuten: 15 december 1988

Postadres: Postbus 142
Postcode: 1970 AC
Plaats: IJmuiden

Bezoekadres: Planetenweg 338 1974 BP  IJmuiden
Telefoon: 0255-548548
Email: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

Contactpersoon: Mevrouw R. Azarkan, bestuurder

Documenten

inhoudelijk jaarverslag 2018
jaarstukken 2018

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht werken op vrijwillige basis.
Directeur en medewerkers worden beloond op basis van de CAO welzijn.

Raad van Toezicht


R. Tromp, voorzitter
V.G.A. Kellenaar,  vicevoorzitter
L.P.T. Stam, secretaris
H. Claassen, penningmeester