Home / Stichting Welzijn Velsen

Stichting Welzijn Velsen


STICHTING WELZIJN VELSEN is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN/Fiscaal nr: 008274708
KvK nummer: 41224975
Oprichting/statuten: 15 december 1988

Postadres: Postbus 142
Postcode: 1970 AC
Plaats: IJmuiden

Bezoekadres: Planetenweg 338 1974 BP  IJmuiden
Telefoon: 0255-548548
Email: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

Contactpersoon: Mevrouw R. Azarkan, bestuurder

Documenten

Financieel jaarverslag 2021 Welzijn Velsen

ANBI Publicatieplicht Welzijn Velsen 2022

Jaarverslag 2021 Welzijn Velsen