Home / Over ons

Over ons

Stichting Welzijn Velsen (SWV) is een lokale instelling voor peuterspeelzaalwerk en sociaal maatschappelijke activiteiten. Verspreid over alle woonkernen van Velsen zijn de peuterspeelzalen, buurt- en jongerencentra en activiteiten van SWV te vinden. SWV richt zich op alle lagen van de bevolking, met extra aandacht voor kans zoekende groepen. SWV is voortdurend in beweging. SWV wil namelijk in blijven spelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen zoals:
  • de Brede School
  • sociale activering
  • jeugdparticipatie,
  • wijkgericht werken
  • voor- en vroegschoolse educatie
  • maatschappelijke stages
  • buurtbemiddeling.
Stichting Welzijn Velsen werkt hiertoe nauw samen met zorginstellingen, onderwijs, kinderopvang, politie en andere relevante (vrijwilligers) organisaties in Velsen.

SWV telt meer dan honderd betaalde medewerkers, alsmede een groot aantal docenten. Daarnaast zijn honderden burgers/vrijwilligers de “dragers” van het werk van SWV.