Home / Over ons / Vacatures

Vacatures

Peutercentra Velsen zoekt een pedagogisch medewerker/ invalkracht. 

Op de 11 verschillende peuteropvang locaties van Velsen hebben we met regelmaat een invaller nodig. Je werkt dan samen met een collega op een groep van 16 kinderen van 2 tot 4 jaar. De dagdelen zijn van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.30 uur.

We vragen:

 • Opleiding: minimaal SPW-3 of vergelijkbaar
 • In bezit van taalcertificaat 3F
 • Twee of meer dagen beschikbaar voor meerdere locaties
 • Kunnen en willen werken volgens het pedagogisch beleid van de peuterspeelzalen van SWV
 • Zelfstandigheid, flexibiliteit en uitstekende communicatieve vaardigheden

Overige info
Het gaat om een tijdelijke aanstelling op basis van 0-uren.
Inschaling: schaal 5, trede afhankelijk van ervaring. Heb je belangstelling? Stuur je motivatie en CV dan naar de pedagogisch begeleider: froukjestam@welzijnvelsen.nl. Wil je eerst nog meer informatie, bel of mail dan met de manager Pien Huijgens: 06 44542957 huijgens@welzijnvelsen.nl

 

 

 

 

                           

 

Vacature

Lid stichtingsbestuur/ beoogd lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn Velsen (SWV) en Stichting Welzijn Beverwijk (SWB) 

Profielschets

Omvang en samenstelling
De organisaties kennen voor hun besturen een personele unie. Een fusie van beide organisaties is in voorbereiding.

Het bestuur is op dit moment nog een vrijwilligersbestuur dat zoveel mogelijk een toezichthoudende rol vervult. De dagelijkse leiding van beide stichtingen is in handen van een directeur met een ruim mandaat. De intentie is om uiterlijk per 1 januari 2019 over te stappen op een raad van toezicht en een professionele bestuurder.

Het bestuur telt vier leden en één vacature. In het bestuur zijn deskundigheden op de profielen juridische zaken, financieel-economische zaken, organisatieontwikkeling en HRM aanwezig.

Algemeen profiel : 

 • Voldoende affiniteit met welzijnswerk en peuteropvang.
 • Maatschappelijke binding met de regio IJmond en een functioneel netwerk.
 • De leden van het bestuur opereren ten opzichte van elkaar en de directeur onafhankelijk en kritisch.

Algemene functie-eisen (voor ieder individueel lid):

 • Affiniteit met de doelstelling en functie van de stichting.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur te toetsen. Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Voldoende beschikbaarheid.

Specifieke functie-eisen

 • Beschikken over deskundigheid met betrekking tot agogisch werk, jongerenwerk,  maatschappelijke ondersteuning en peuter- en kinderopvang.
 • In staat zijn aan te geven welke gegevens over agogisch werk, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning het bestuur periodiek nodig heeft om resultaatgericht en op afstand toezicht te houden;
 • De gelegenheid hebben om desgewenst als klankbord te fungeren voor de directeur  inzake agogisch werk, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.

Honorering
De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. De Raad vergadert vooralsnog maandelijks in de avond.

Meer informatie
Voor inhoudelijke vragen betreffende de vacature kan contact opgenomen worden met de heer René Tromp, voorzitter van het bestuur. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06- 5353 0538.

Solliciteren
Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en cv, kunt u voor 9 februari 2018 per mail indienen bij de directeur van SWB en SWV mevrouw Nora Azarkan: Azarkan@welzijnswb.nl.