Home / Taal Actief Velsen

Taal Actief Velsen

taal actief velsen 1

Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van een taal. In dit gevel de Nederlandse taal van de zorg, van ons onderwijs , van onze toekomst en van onze kinderen.

Wilt u werken en een inkomen verdienen? Alleen naar de dokter gaan? Of uw kinderen helpen met hun huiswerk? Dan is het nodig dat u de Nederlands taal spreekt en leest.  Kunt u dit nog niet goed genoeg? Dan is het belangrijk om de taal te leren. Want als u de Nederlandse taal spreekt, kunt u beter meedoen in Nederland. Taal Actief heeft een aanbod dat aansluit bij uw specifieke situatie en achtergrond. De lessen dragen bovendien bij aan wederzijds begrip en respect.

Groepslessen 

In Buurtcentrum de Dwarsligger, Planetenweg 338, IJmuiden:
Maandag:              9.00- 10.00 uur, informatie en intake uur
Dinsdag:                9.30- 11.30 uur, beginners
Dinsdag :               9.30-11.30 uur, licht gevorderden
Donderdag :          9.30- 11.30 uur, beginners
Donderdag :          9.30- 11.30 uur, grammatica oefenen
3 blokken van 10 lessen, Kinderopvang: € 2,- per kind per keer (alleen tijdens les in Buurtcentrum de Dwarsligger)

In Buurtcentrum de Spil, Frans Halsstraat 29, IJmuiden:
Maandag: 09.30- 11.30 uur licht gevorderden
Maandag: 09.30-11.30 uur alfabetiseringsgroep (na de zomervakantie van 2015)
De kosten voor de groepslessen bedragen €20,00 voor 10 lessen of €60,00 voor een heel jaar.

Taalles aan Huis
Taalles aan huis is in essentie bedoeld voor anderstaligen die door hun levensomstandigheden niet in staat zijn om deel te nemen aan regulieren cursussen. Na deelname aan Taalles aan huis wordt u gestimuleerd om u verder te ontplooien en deel te nemen aan bijvoorbeeld groepslessen in een van onze buurtcentra.

Taalcoaching van inburgeraars
Uitgangspunt hierbij is uw behoefte als inburgeraar. Waar heeft u extra hulp bij nodig? Is dat spreekvaardigheid? Of juist meer één op één oefenen van de schrijfvaardigheid of leesvaardigheid?

Kosten Taalles aan huis of Taalcoaching voor 20 weken, 1 uur les aan huis, €20,00.

Partaal actief velsen 2
ticipatieactiviteiten voor vrouwen:
Taal kan formeel maar ook non-formeel tijdens deelname aan een activiteit vergroot of verbeterd worden. In Buurtcentrum de Dwarsligger is er elke woensdag tussen 09.30 – 11.30 uur, Vrouwen van Velsen; handwerken voor vrouwen.

Vanuit Buurtcentrum de Spil is er elke woensdag tussen 09.30 – 11.30 uur een  wandelgroep voor vrouwen. Een gezonde en goedkope manier om aan uw lichamelijke gezondheid te werken en een heerlijke wandeling het bos te maken. Beide activiteiten zijn inloopactiviteiten en gratis.

Eén keer per jaar organiseren we fietslessen voor vrouwen. Kosten hiervan zijn €20,00 voor 10 lessen.

Voor meer informatie, om u op te geven als deelnemer of als u vrijwilliger bij Taal Actief Velsen wilt worden: Buurtcentrum de Spil, 0255 – 510186 / 06 – 83231300 of e-mail nurcanarslan@welzijnvelsen.nl