Locatie en informatie

Locatie: Buurthuis De Brulboei
Kanaalstraat 166
1975 BJ IJmuiden
Kosten: € 3,50 (per keer)

Elke laatste donderdagavond van de maand is de filmavond ‘IJmuiden Wat Vertel Je Me Nou’  in buurthuis De Brulboei al decennialang een onvervalste publiekstrekker. De trouwe bezoekersschare bestaat voor het merendeel uit mannen, wat niet wegneemt dat regelmatig een paar onverschrokken dames zich met een gerust hart tussen al dat stoere mannenvolk durft te begeven. De succesformule van IJmuiden Wat is briljant door z’n eenvoud: een spectaculaire documentairefilm over de zeevaart en/of havenverhalen, in de pauze bier (of een ander drankje anders uiteraard), zoute haring en rondgaande schalen met kaas en wordt, een loterij met een spectaculaire prijsuitreiking, weergaloos aaneengepraat door spreekstalmeester Philip Zwaan. Kortom: een avondje ouderwetse gezelligheid doordrenkt met zeevaartromantiek!

September vorig jaar draaiden we deel 1 van de documentaire over de Duitse onderzeeboten in de Tweede Wereldoorlog. We zagen de
opkomst en vernietigende werking van dat wapen. In deel 2 lijkt het tij te keren door de buitgemaakte Enigma codeermachine en daarbij behorende codeboeken. Lang duurt dat echter niet want de codes worden door de Kriegsmarine ingrijpend gewijzigd en het lukt de geallieerden niet die nieuwe codes te breken tot de aanval op Pearl Harbour de ommekeer inluidt. Na pauze en loterij zie we een kort ‘homemade’ filmpje van een visveiling van het voormalige Staatsvissershavenbedrijf.