Hoe werkt ANBI

ANBI staat voor Algemene Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat de werkzaamheden van de instelling het algemeen belang dienen. Instellingen met een ANBI-status hebben geen winstoogmerk en hebben daarom een beperkt eigen vermogen. Bestuursleden ontvangen geen extra beloning naast een vergoeding voor de gemaakte onkosten en vacatiegeld (vergoeding voor inzet en tijd).

Aan welke voorwaarden moet ANBI voldoen?

Om aangewezen te worden als ANBI moet de instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

  • De instelling moet volledig gericht zijn op het algemeen nut. Dit moet onder andere blijken uit de statutaire doelstelling en de voorgenomen activiteiten.
  • De instelling moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang dienen. Dit is de 90%-eis.
  • De instelling heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen.
  • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
  • Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de instelling.

(Bron: belastingdienst.nl)

ANBI-informatie Welzijn Velsen

Download onze ANBI-informatie op deze pagina

Contact