werken samen

Naast ons team van professionals en vrijwilligers werken wij samen met andere partijen en instanties. Wij doen ons werk als één team. Het is een team met een groot scala aan kwaliteiten en een gedeelde passie voor mensen.

Iedereen kan weleens een steuntje in de rug gebruiken. Het Sociaal Wijkteam Velsen is er voor alle vragen of problemen waar u zelf niet uitkomt.

swtvelsen.nl

Het Taalhuis is een samenwerking van bibliotheken, (volwassenen)onderwijs, organisaties op het gebied van welzijn en zorg, gemeentes, en Stichting Lezen en Schrijven. Samen zorgen zij voor een uitgebreid aanbod op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden.

taalhuisijmond.nl

De SIG ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking/ autismeverwante stoornis bij toeleiding naar (wijk)welzijnsactiviteiten. In Velsen werkt de SIG samen met de Welzijn Velsen, onder meer in eetcafé De Dwarsligger in IJmuiden.

SIG Velsen

Stichting BuitenGewoon organiseert dagbesteding en ambulante zorg voor mensen met een beperking. Vrijwilligers van onder andere Welzijn Velsen ondersteunen Stichting BuitenGewoon hierbij.

stichting BuitenGewoon

Met Bibliotheek Velsen wordt samengewerkt op gebied van taal, cursussen en de organisatie van activiteiten.

bibliotheekvelsen.nl

De Parnassia Groep is specialist in de geestelijke gezondheidszorg. Welzijn Velsen is onderdeel van het vangnet wordt gecreëerd om patiënten van Parnassia te ondersteunen en terugval te voorkomen.

parnassiagroep.nl

Met Brederode Wonen wordt samengewerkt binnen Buurtbemiddeling Velsen en Wonenplus.

brederodewonen.nl

Velison Wonen is een partner binnen Wonenplus en Buurtbemiddeling Velsen.

velisonwonen.nl

Woningbedrijf Velsen is onderdeel van Buurtbemiddeling Velsen en Wonenplus.

wbvelsen.nl

Het regenboogloket biedt gratis ondersteuning voor mensen die vastlopen of vragen hebben over seksuele geaardheid en/of genderidentiteit.

regenboogloket.nl

Via het steunpunt Dementie Midden Kennemerland vindt u naast activiteiten die speciaal voor mensen met dementie worden aangeboden, ook informatie over ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld gespreksgroepen en ontmoetingsplekken.

dementiemiddenkennemerland.nl