Locatie en informatie

Locatie: Huis van de Wijk De Stek
Heirweg 2
1951 CD Velsen-Noord
Telefoon: 0255 – 548 548

Kom tekenen en schilderen op de Stek.

Samen met andere mensen gezellig schilderen en tekenen.
Graag wel uw eigen materialen meenemen.

Meldt je aan via: Al@welzijnvelsen.nl