Het niet of onvoldoende spreken van de Nederlandse taal is vaak een lastig obstakel. Tevens spelen cultuurverschillen en onvoldoende kennis van het Nederlands onderwijssysteem een rol.

De vrijwilligers komen een jaar lang bij de gezinnen thuis. Zij fungeren als brug tussen school en ouders en spelen een belangrijke rol in het verkleinen van de taal- en cultuurbarrière. Als scholen en ouders samenwerken creëren ze kansen voor de kinderen om zich goed te ontwikkelen. De schoolmaatjes kunnen bijvoorbeeld ondersteunen bij gesprekken met school. En als er aandacht voor het gedrag van het kind of hulp bij het huiswerk nodig is, dan kijken ze samen met ouders hoe ze dit kunnen vormgeven. Zo nemen zij de nieuwkomersgezinnen spelenderwijs mee in een voor hen nieuwe cultuur, waarin gelijkwaardig samenwerken tussen school en ouders vanzelfsprekend is.

Naar de website