Het professionele jongerenwerk vervult een belangrijke rol in het ondersteunen van jongeren in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Daarbij hoort ook helpen voorkomen dat jongeren in aanraking komen met criminele activiteiten. Jongerenwerkers werken hierbij samen met partners zoals de politie, hulpverleners, scholen en gemeenten. Er zijn al veel goede voorbeelden in het land van hoe jongerenwerk deze begeleidende taak invult. Toch is er nog veel te leren over hoe jongerenwerk haar rol in criminaliteitspreventie verder kan versterken. Daarom neemt jongerenwerk voor dit onderzoek hun werk gericht op criminaliteitspreventie onder de loep.

Met dit landelijke onderzoek probeert Sociaal Werk Nederland antwoord te geven op een aantal vragen. Deze resultaten worden vervolgens omgezet in bruikbare informatie voor beleid, praktijk en onderwijs. Voorbeelden van deze onderzoeksvragen zijn:

  • Welke rol hebben jongerenwerkers in criminaliteitspreventie?
  • Hoe geven ze hier in praktijk invulling aan en hoe werken ze hierin samen met partners?
  • Hoe wordt hun inzet ervaren door jongeren, hun omgeving en stakeholders?
  • Hoe kunnen jongerenwerkers hun aanpak gericht op criminaliteitspreventie verder versterken?
  • En onder welke omstandigheden?

Meer weten? Lees hier meer over project Drop In.