Terug naar overzicht

Schoolmaatjes

Schoolmaatjes

Vrijwilligerswerk, 2 uur, Velsen

Wil jij een gezin uit een ander land wegwijs maken op de school van hun kinderen? Als schoolmaatje help je nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond meer betrokken te zijn bij de school van hun kinderen. Goed contact tussen school en ouders is heel belangrijk voor deze kinderen, die meestal veel hebben meegemaakt en hier met een achterstand beginnen.

Je wordt gekoppeld aan een nieuwkomersgezin (in veel gevallen met een vluchtelingenachtergrond). Je gaat een jaar lang wekelijks bij het gezin op bezoek (ongeveer 2 uur per week). Je helpt de ouders bij het begrijpen van brieven en e-mails van school. Je gaat mee naar de oudergesprekken op school, bespreekt van te voren met de ouders waar ze met de leerkracht over willen praten en helpt ze het gesprek te voeren. Je bekijkt samen met de ouders wat het kind nodig heeft. Je beantwoordt vragen van de ouders over het schoolsysteem in Nederland en je helpt het kind indien nodig met het huiswerk. Je probeert een vertrouwensband met het gezin op te bouwen.

We zoeken vrijwilligers die:

  • het gezin respectvol en gelijkwaardig benaderen;
  • makkelijk contact maken en flexibel zijn;
  • reflectievermogen en een open houding hebben, ook voor feedback;
  • stevig in hun schoenen staan.
  • (Ervaring met ouderbetrokkenheid en met mensen uit andere culturen is fijn, maar niet vereist)

Wat krijg je?

  • drie intervisiebijeenkomsten en twee nascholingsavonden tijdens het projectjaar (planning in overleg);
  • begeleiding door de coördinator en contact met de andere schoolmaatjes;
  • de kans een gezin uit een andere cultuur goed te leren kennen.
  • twee trainingsavonden voorafgaand aan het project;

Op jouw lijf geschreven? Neem contact op met:

Marjolein Karel, coördinator Schoolmaatjes Velsen

Tel: 06-33583990 / Email: karel@welzijnvelsen.nl

Of kijk op onze website www.schoolmaatjesONS.nl